Cách sử dụng máy fax panasonic kx-fp701 | Hướng dẫn sử dụng máy fax

Hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic – Cách sử dụng máy fax panasonic kx-fp701


HƯỚNG DẪN ĐẶT THỜI GIAN MÁY FAX

Bạn ấn lần lượt 03 phím [#] [0] [1]
Màn hình hiển thị SET DATE & TIME
Bạn ấn phím [FAX/START]
Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng – ngày- năm – giờ – phút cho máy, bạn nhớ định dạng Y:cho năm M: cho tháng và D: cho ngày.
Bạn ấn phím [*] để chọn AM, hoặc phím [#] để chọn PM.
Cuối cùng, bạn ấn phím [FAX/START] để ghi nhớ.

Hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic kx-fp701

HƯỚNG DẪN ĐẶT LOGO

Bạn lần lượt
ấn ba phím [#] [0] [2]
Màn hình hiển thị YOUR LOGO
Bạn ấn phím [FAX/START] Khi đó bạn có thể vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy.
Cuối cùng, bạn ấn phím [FAX/START] để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN VÀO SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC SỐ FAX CỦA BẠN

Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [0] [3]
Màn hình hiển thị YOUR TEL NO
Bạn ấn phím [FAX/START] Lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số Điện thoại hoặc số Fax của bạn.
Cuối cùng, bạn ấn phím [FAX/START] để ghi nhớ.

 HƯỚNG DẪN ĐẶT CHẾ ĐỘ IN BÁO CÁO SAU MỖI BẢN FAX

 

Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [0] [4]
Màn hình hiển thị SENDING REPORT
Bạn có thể ấn phím [FAX/START] để chọn vào chế độ.
Bạn dùng nút [VOLUME] để lựa chọn các chế độ
MODE=OFF/ON/ERROR.
OFF: tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ KHÔNG in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản Fax
ON: tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ in ra báo cáo về quá trình gửi bản fax
ERROR: In báo cáo khi bạn không gửi được bản Fax hay quá trình gửi bị lỗi.
Cuối cùng, bạn ấn phím [FAX/START] để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

Máy Fax KX-FP342 có 2 chế độ nhận Fax sau:
a. Chế độ nhận FAX tự động
Bạn ấn nút [RECEIVE MODE] màn hình hiển thị [FAX ONLY MODE]
Lúc này bạn có thể hoàn toàn yên tâm đi ra ngoài mà không sợ bị nhỡ các bản FAX khi người khác gửi đến.

b. Chế độ nhận FAX thủ công.
Bạn ấn nút [RECEIVE MODE] màn hình hiển thị [TEL MODE] Khi này có chuông đổ đến bạn nhấc điện thoại để nghe, nếu là tín hiệu FAX bạn chỉ cần thao tác ấn phím [FAX/START] và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự nhận FAX cho bạn.

Xem thêm dịch vụ thay film máy fax tại đây

HƯỚNG DẪN ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG ĐỂ NHẬN FAX ( Khi máy để chế độ FAX ONLY chỉ nhận Fax ) :

Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [0] [6]
Màn hình hiển thị FAX RING COUNT
Bạn có thể ấn phím [VOLUME] để chọn 1 đến 4 hồi chuông đổ
Cuối cùng, bạn ấn phím [FAX/START] để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN ĐẶT CHỨC NĂNG THỐNG KÊ CỦA MÁY FAX : ( Sau 35 bản Fax )

Bạn ấn ba phím [#] [2] [2]
Bạn có thể ấn phím [VOLUME] để chọn chế độ ON ( sẽ in báo cáo thống kê ), hoặc chế độ OFF ( không in báo cáo hàng ngày ).
Cuối cùng, bạn ấn phím [FAX/START] để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN ĐẶT CHỨC NĂNG GỬI FAX THEO GIỜ

Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [2] [5];
Màn hình hiển thị DELAYED
Bạn ấn phím [FAX/START] thì máy sẽ hiển thị MODE = OFF
(Bạn có thể ấn phím [VOLUME] để chọn MODE= ON).
Bạn ấn phím [FAX/START] thì máy sẽ hiển thị NO= ; Sau đó, vào số Fax mà bạn cần Fax.
Bạn ấn phím [FAX/START]
Màn hình sẽ hiển thị TIME=12:00 AM ; Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax.
Cuối cùng, bạn ấn phím [FAX/START] để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BỘ NHỚ CỦA MÁY :

Nhớ được 106 tên người và số điện thoại.

A. NHỚ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN NGƯỜI VÀO BỘ NHỚ :
– Bạn ấn phím [MENU] cho đến khi màn hình hiển thị khung chữ :
DIRECTORY SET
– Bạn nhấn phím mũi tên bên phải phím truy cập nhanh{NAVI}
– Sử dụng bàn phím để vào tên ngời
– Bạn ấn phím [SET]
– Vào số điện thoại
– Bạn ấn phím [SET]
– Nhấn MENU để trở về trạng thái ban đầu.

SỬA CHỮA TÊN NGƯỜI ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

Nhấn phím 4 cho đến khi hiển thị trên màn hình[DIRECTORY].
Bạn nhấn phím [ + – ] cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.
Nhấn phím MENU
Màn hình hiển thị EDIT= * DELETE=#
Bạn chọn ấn phím [*] để thay đổi tên của người đó; Sau đó thực hiện tuần tự như quá trình nhớ số điện thoại.

D. XOÁ TẤT CẢ LƯU TRỮ TRONG BỘ NHỚ :
Nhấn phím 4 cho đến khi hiển thị trên màn hình[DIRECTORY ].
Bạn nhấn phím [ + – ] cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.
Nhấn phím MENU
Màn hình hiển thị EDIT= * DELETE=#
Bạn chọn ấn phím [#] để xoá tên của người đó

HƯỚNG DẪN CÁCH GỬI BẢN FAX :

– Bạn để tài liệu úp xuống khay;
– Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím[MONITOR];
– Quay số Fax mà bạn cần Fax.
Sau đó bạn chờ cho khi đến nghe tiếng rít u..u.. của tín hiệu Fax thì bạn ấn phím [START] để gửi bản Fax đi; Hoặc bạn có thể ấn phím [START] ngay sau khi bạn quay số.


0906.527.066