Gạt Máy In Panasonic

Gạt mực máy in Panasonic.  linh kiện máy in panasonic. Gạt Panasonic 473 – Thanh Gạt Mực Máy In Panasonic 472, 473 (Panasonic KX-MB 2120, 2130, 2170).

 

0906.527.066